-----
آخرین اخبار
ارتباط با پشتیبانی
موسسه خیریه محک
آمار بازدیدکننده گان
نرخ مالیات

 

 

 نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی  مشمول ماده 131برابر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر تغییر ، که برای عملکرد سال 1399 قابل اعمال خواهد بود .

 

ماده ۱۳۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴

  تا میزان پانصد میلیون ( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵%

 نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰%

 نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵%

کلیه اشخاص حقیقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود مشمول نرخ مالیاتی فوق خواهندبود