-----
آخرین اخبار
ارتباط با پشتیبانی
موسسه خیریه محک
آمار بازدیدکننده گان
داشتن شماره اقتصادی پیش شرط ارسال اظهارنامه الکترونیکی

مدير طرح جامع مالياتي عنوان کرد تکميل فرايند ثبت نام شماره اقتصادي پيش شرط ارسال اظهارنامه الکترونيکيمدير طرح جامع مالياتي و رئيس مرکز فناوري اطلاعات گفت: امسال قرار است 100 درصد اظهارنامه هاي مالياتي به صورت الکترونيکي دريافت شود، بنابر اين تنها موديان مالياتي که تمامي فرايند ثبت نام در سامانه خدمات الکترونيکي موديان مالياتي را تکميل کرده باشند امکان ارسال اظهارنامه الکترونيکي را خواهند داشت. به گزارش رسانه مالياتي ايران، مهندس نادر آريا ، در نشست خبري روز دوشنبه چهارم خردادماه خاطر نشان کرد: در حال حاضر 95 درصد موديان مالياتي مرحله پيش ثبت نام در سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي را انجام داده اند اما فرايند ثبت نام را تکميل نکرده اند که لازم است در خردادماه امسال اين فرايند را تکميل کنند تا از خدمات الکترونيکي نظام مالياتي بهره مند گردند. رئيس مرکز فناوري اطلاعات با بيان اينکه در حال حاضر طيف گسترده اي از خدمات نظام مالياتي به صورت الکترونيکي به موديان مالياتي ارايه مي شود، گفت: ايجاد پرونده الکترونيکي مالياتي،اخذ الکترونيکي اظهارنامه ها در کليه منابع مالياتي،اخذ الکترونيکي صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر،پرداخت الکترونيکي ماليات در کليه منابع مالياتي،اخذ الکترونيکي استعلامات بدهي مالياتي موضوع ماده 186 و 187 قانون ماليات هاي مستقيم،اخذ الکترونيکي فهرست ماليات حقوق کارکنان، دسترسي الکترونيکي به خلاصه پرونده مالياتي،ثبت اعلام بهره برداري از سامانه ها و نرم افزارهاي فروش و عمليات الکترونيکي فرايندهاي ماليات مشاغل خودرو، از جمله اين خدمات الکترونيکي به شمار مي رود. وي با اشاره به اينکه موديان مالياتي از خردادماه امکان ارسال اظهارنامه الکترونيکي بابت عملکرد سال 1393 را دارند، گفت: موديان مالياتي از طرق مختلفي همچون مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR ، مراجعه به دفاتر مجاز پيشخوان دولت، مراجعه به دفاتر مجاز شرکت پست و مراجعه به واحدهاي مجاز کافي نت ، نسبت به ارسال الکترونيکي اظهارنامه مالياتي خود اقدام نمايند که البته از نظر سازمان،مراجعه مستقيم مودي به سامانه عمليات الکترونيکي مالياتي، روش مطلوب ارسال اظهارنامه مي باشد. وي در خاتمه تصريح کرد: امسال موديان مالياتي هيچ نيازي به مراجعه به ادارات مالياتي بابت ارايه اظهارنامه مالياتي ندارند .